Οροι και Προϋποθεσεις

General

Όλες οι συμβάσεις που προκύπτουν από την αποδοχή εκ μέρους μας των παραγγελιών που υποβάλλονται σε εμάς υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις και καμία παραλλαγή ή τροποποίηση ή αντικατάσταση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι δεσμευτική, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί γραπτώς από εμάς. Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες που υποβάλλονται στα έντυπα παραγγελίας αγοράς των πελατών θα γίνονται αποδεκτές από εμάς μόνο υπό τον όρο και με ρητή κατανόηση ότι οι υποχρεώσεις μας θα καθορίζονται αποκλειστικά από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και κατά την αποδοχή και εκτέλεση μιας τέτοιας παραγγελίας θεωρούμε ότι δεν έχουν αλλάξει ή διευρύνει με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις μας, όπως καθορίζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Κατ 'αποκοπή αποστολής

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ως επιλέξιμα για Αποστολή Κατ' αποκοπή καθορίζονται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Η λίστα των επιλέξιμων προϊόντων μπορεί να αλλάξει από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή.

Οποιοδήποτε προϊόν είναι κατάλληλο για Αποστολή Κατ' αποκοπή τιμής δεν θα είναι επιλέξιμο για αυτήν την προσφορά εάν η συνολική ποσότητα αυτού του προϊόντος που παραγγέλνεται υπερβαίνει τα 10 λίβρες είτε κατά μεικτό είτε σε διαστατικό βάρος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για την αγορά θα ισχύουν τιμές αποστολής Economy ή Express.

Στην περίπτωση που αγοράζονται πολλά στοιχεία γραμμής, όλα τα προϊόντα που αγοράζονται πρέπει να είναι κατάλληλα για Αποστολή Κατ' αποκοπή, προκειμένου να εφαρμοστεί η Αποστολή Κατ' αποκοπή στην παραγγελία. Εάν κάποιο από τα στοιχεία γραμμής δεν είναι κατάλληλο για Αποστολή κατ' αποκοπή τιμής, ολόκληρο το καλάθι αγορών θα θεωρηθεί ακατάλληλο για Αποστολή κατ' αποκοπή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύουν τιμές αποστολής Economy ή Express κατά την αγορά.

Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την αποστολή κατ' αποκοπή τιμής περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, είδη με οποιαδήποτε διάσταση άνω των 2 μέτρων, οποιοδήποτε αντικείμενο που απαιτεί παλέτα ή κιβώτιο εξαγωγής για μεταφορά, επικίνδυνα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων ειδών με μπαταρίες ιόντων λιθίου) και βαριά ή ογκώδη αντικείμενα όπως ως σκάλες, ντουλάπια κ.λπ.

Η σταθερή αποστολή είναι διαθέσιμη μόνο για παραγγελίες που ολοκληρώνονται στον ιστότοπό μας.

τυπική αποστολή

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ως κατάλληλα για Τυπική αποστολή καθορίζονται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Η λίστα των επιλέξιμων προϊόντων μπορεί να αλλάξει από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή.

Οποιοδήποτε προϊόν είναι κατάλληλο για Τυπική αποστολή δεν θα είναι επιλέξιμο για αυτήν την προσφορά εάν η συνολική ποσότητα αυτού του προϊόντος που παραγγέλνεται υπερβαίνει τα 15 λίβρες είτε κατά μεικτό είτε σε διαστατικό βάρος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για την αγορά θα ισχύουν τιμές αποστολής Economy ή Express.

Στην περίπτωση που αγοράζονται πολλά στοιχεία γραμμής, όλα τα προϊόντα που αγοράζονται πρέπει να είναι κατάλληλα για Τυπική αποστολή, προκειμένου να εφαρμοστεί η Τυπική αποστολή στην παραγγελία. Εάν οποιοδήποτε από τα στοιχεία γραμμής είναι κατάλληλο για Τυπική αποστολή, ολόκληρο το καλάθι αγορών θα θεωρηθεί ως μη κατάλληλο για Τυπική αποστολή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύουν τιμές αποστολής Economy ή Express κατά την αγορά.

Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την τυπική αποστολή περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, είδη με οποιαδήποτε διάσταση άνω των 2 μέτρων, οποιοδήποτε αντικείμενο που απαιτεί παλέτα ή κιβώτιο εξαγωγής για μεταφορά, επικίνδυνα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων ειδών με μπαταρίες ιόντων λιθίου) και βαριά ή ογκώδη αντικείμενα όπως σκάλες, ντουλάπια κ.λπ.

Η τυπική αποστολή είναι διαθέσιμη μόνο για παραγγελίες που ολοκληρώνονται στον ιστότοπό μας.

Η έκπτωση 10% ισχύει μόνο για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω των ιστότοπών μας. αυτή η έκπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επίσημες προσφορές που παρέχονται από Raptor Supplies. Η έκπτωση ισχύει μόνο σε τιμές προϊόντων χωρίς ΦΠΑ. ακατάλληλη για χρήση σε χρεώσεις αποστολής και διακίνησης. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις. Αυτή η προώθηση μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τιμές και προδιαγραφές

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή των προδιαγραφών, τύπων ή μοντέλων αγαθών ανά πάσα στιγμή και όλα τα προϊόντα πωλούνται υπό τις τιμές και τους όρους που ισχύουν κατά την παράδοση. Δεν θα θεωρήσουμε την είσοδο μιας παραγγελίας και την αναγνώρισή της από εμάς ως αποδοχή από εμάς μιας τέτοιας παραγγελίας σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τιμή. Οι τιμές των αγαθών αφορούν την εκ του εργοστασίου παράδοση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ρητά.

Άδειες εισαγωγής

Ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την απόκτηση αδειών εισαγωγής και τη συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς που διέπουν την είσοδο των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού και για την πληρωμή όλων των τελωνειακών δασμών, λιμενικών τελών και άλλων χρεώσεων.

Ημερομηνίες παράδοσης

Τυχόν ημερομηνίες παράδοσης που δίνονται από εμάς είναι μόνο κατά προσέγγιση και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό, ζημιά ή έξοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση από οποιαδήποτε αιτία, ούτε οποιαδήποτε καθυστέρηση δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία ή να αρνηθεί να αποδεχτεί διανομή.

Επιστρεφόμενα προϊόντα

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να δεχτούμε την επιστροφή των αγαθών που παραδίδονται στις παραγγελίες των πελατών. Όπου τέτοια αγαθά γίνονται δεκτά για επιστροφή, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε χρέωση χειρισμού κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Ακύρωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ακυρώσεις για τυχόν ακυρωμένες παραγγελίες πριν από την παράδοση. Όταν τα προϊόντα έχουν παραγγελθεί σύμφωνα με τις ατομικές προδιαγραφές των πελατών, η χρέωση ακύρωσης μπορεί να είναι σημαντική.

Συσκευασία

Όταν πωλούνται προϊόντα, η έκταση της συσκευασίας ή / και της προστασίας θα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια, εκτός εάν ο πελάτης ορίσει ειδική συσκευασία, οπότε τέτοια συσκευασία θα χρεωθεί επιπλέον.

Ανωτέρας βίας

Θα πρέπει να καθυστερήσουμε ή να εμποδίσουμε την παράδοση λόγω πολέμου του Νόμου του Θεού, αστικές διαταραχές που απαιτούν κυβερνητικούς ή κοινοβουλευτικούς περιορισμούς απαγόρευση ή θέσπιση οποιουδήποτε είδους κανονισμούς εισαγωγής ή εξαγωγής απεργία αποκλεισμού εμπορικής διαφοράς δυσκολία στην απόκτηση εργαζομένων ή υλικών βλάβης μηχανημάτων άλλη αιτία, πέρα ​​από τον έλεγχό μας, θα είμαστε ελεύθεροι να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τη σύμβαση χωρίς να αναλάβουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από αυτό.

Υπηρεσίες δεδομένων και μηχανικής

Παρέχουμε κατόπιν αιτήματος δεδομένα και υπηρεσίες μηχανικής που σχετίζονται με την εφαρμογή ή τη χρήση προϊόντων που παρέχονται από εμάς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους που υφίστανται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε πρόσωπο εντός ή μέσω της υιοθέτησης ή χρήσης τέτοιων δεδομένων ή μηχανικών υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει.

Πληρωμή

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από τον πελάτη πριν από την αποστολή εμπορευμάτων ή ο πελάτης πρέπει να ανοίξει μια αμετάκλητη Επιστολή Πιστωτικής στην οποία πρέπει να προστεθεί επιβεβαίωση ότι μια Τράπεζα του Λονδίνου θα διοριστεί από εμάς.

Τίτλος

Εκτός εάν έχει ρητώς συμφωνηθεί γραπτώς από εμάς, το ακίνητο στα αγαθά που παρέχονται από εμάς δεν θα περάσει στον πελάτη έως ότου έχει γίνει πλήρης πληρωμή της τιμής αγοράς, αλλά ο κίνδυνος θα περάσει στον πελάτη όταν παραδώσουμε τα προϊόντα στον πελάτη ή μεταφορέας ή άλλου εγγυητή με σκοπό τη μετάδοση στον πελάτη. Το όφελος ή/και τα έσοδα από τυχόν συναλλαγές του πελάτη με ή ενσωμάτωση αγαθών στην παραπάνω επιφύλαξη τίτλου θα διατηρηθούν εμπιστευτικά για εμάς.

Ερμηνεία

Οποιαδήποτε σύμβαση που προκύπτει από μια προσφορά από εμάς θα ερμηνευθεί από κάθε άποψη σύμφωνα με και θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και ο πελάτης συμφωνεί να υποβάλει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφορά οποιουδήποτε είδους μπορεί να προκύψει σχετικά με σύμβαση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγυόμαστε ότι κάθε νέος εξοπλισμός που πωλείται από εμάς είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Η ευθύνη μας βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζεται στη βελτίωση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή ανταλλακτικών, τα οποία εντός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού στον πελάτη επιστρέφονται σε εμάς και για τα οποία είμαστε ικανοποιημένοι κατά την εξέτασή μας ότι ήταν ελαττωματικά σε υλικό ή εργασία. Στην παρούσα εγγύηση περιλαμβάνονται τα κόστη εργασίας που αναλαμβάνουμε για την κατασκευή τέτοιων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών.

Αυτή η εγγύηση παρέχεται υπό τον όρο ότι:

 • a)Ενημερωνόμαστε εγγράφως εντός δεκατεσσάρων ημερών από την εμφάνιση τέτοιων ελαττωμάτων και ο εξοπλισμός ή τα ελαττωματικά μέρη επιστρέφονται μόλις λογικά πρακτικά ή όταν αυτό δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για έλεγχο από εμάς
 • β) Ο εξοπλισμός κατά την κρίση μας έχει εγκατασταθεί σωστά και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται για τη λειτουργία εγκατάστασης και τη συντήρησή του
 • γ) Εκτός εάν τα στοιχεία απόδοσης και οι ανοχές απόδοσης έχουν καθοριστεί από τον αγοραστή και έχουν συμφωνηθεί από εμάς κατά τη στιγμή της παραγγελίας του εξοπλισμού, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε ελαττώματος υλικού ή κατασκευής για αδυναμία επίτευξης οποιασδήποτε συγκεκριμένης απόδοσης
 • δ) Εάν ο εξοπλισμός κατά την κρίση μας έχει αλλοιωθεί και έχει επισκευαστεί παραποιηθεί με παραμελημένη ζημιά ή έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση ή την κατάστασή του, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα που προκύπτει από τη χρήση του
 • ε) Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα που προκύπτουν από τη χρήση ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών που δεν έχουν εγκριθεί ή συνιστάται από εμάς
 • στ) Οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή ελαττωματικό εξάρτημα αντικατασταθεί από εμάς θα γίνει ιδιοκτησία μας.
 • ζ) Η απόφαση για την επισκευή ή αντικατάσταση ενός ελαττωματικού εξαρτήματος βάσει της αξίωσης εγγύησης είναι στη διακριτική μας ευχέρεια
 • η) Από αυτήν την εγγύηση εξαιρούνται τυχόν εξαρτήματα που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω κανονικής φθοράς
 • i) Η μεταφορά στις εργασίες μας οποιουδήποτε εξοπλισμού ή εξαρτημάτων που μας επιστράφηκαν βάσει αξίωσης εγγύησης είναι ευθύνη και με έξοδα του ενάγοντα
 • ι) Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά με όποιον τρόπο και αν προκληθεί στα αγαθά των πελατών, ενώ αυτά τα αγαθά είναι υπό διαμετακόμιση προς ή από εμάς τους ίδιους ή στην κατοχή ή κατά τη μεταφορά προς ή από τους αντιπροσώπους μας
 • ια) Δεν δίνουμε καμία εγγύηση σε σχέση με τον εξοπλισμό που παρέχεται από εμάς, εκτός από την προαναφερθείσα εγγύηση και με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερθέντων, δεν φέρουμε καμία ευθύνη είτε στη σύμβαση είτε με άλλο τρόπο για τυχόν ελαττώματα στα αγαθά ή για οποιαδήποτε απώλεια τραυματισμού ή ζημιές που προκύπτουν από τέτοια ελαττώματα ή από οποιαδήποτε εργασία που έχει γίνει σε σχέση με αυτά και σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υποστούμε, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας χρήσης, απώλειας της σύμβασης ή απώλειας κερδών. Η ευθύνη μας δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την αξία των αγαθών σε σχέση με τα οποία υποβάλλεται η αξίωση
 • ιβ) Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο εξοπλισμός πωλείται σε αυτόν έναντι πληρωμής του τιμήματος και της δέσμευσης του μέρους του αγοραστή να
  • τηρείτε όλες τις συνετές εμπορικές πρακτικές σε σχέση με την εγκατάσταση και το χρήστη, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να μην χρησιμοποιείται όταν βρίσκεται σε μη ασφαλή κατάσταση για οποιονδήποτε λόγο
  • Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι ενσωματωμένος σε άλλο εξοπλισμό ότι αυτός ο άλλος εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ότι η ενσωμάτωση αυτή είναι σύμφωνη με αυτό που θα απαιτούσε ο κατασκευαστής
  • διασφαλίζει ότι οι χρήστες του εξοπλισμού ενημερώνονται επαρκώς για τα καθήκοντά τους σε σχέση με τη χρήση του εξοπλισμού
  • τηρείτε τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όπως τροποποιείται κατά καιρούς σε σχέση με τον εξοπλισμό που παρέχεται

έτσι ώστε να μην είμαστε υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των όρων από τον αγοραστή a) προς την d) που αναφέρονται παραπάνω

Η προαναφερθείσα εγγύηση παρέχεται με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων των αγοραστών

Ευρωπαϊκή οδηγία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις (DSD)

Οι πελάτες που αγοράζουν από εμάς με μέσα που ορίζονται στο DSD ως «εξ αποστάσεως πώληση» και είναι ιδιώτες όπως ορίζονται από το DSD, δικαιούνται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και χωρίς λόγο να ακυρώσουν την παραγγελία τους και να τους επιστραφεί η τιμή έχουν πληρώσει. Οι πελάτες πρέπει να επιστρέψουν τα προϊόντα με έξοδά τους και τα αγαθά πρέπει να φτάσουν στις εγκαταστάσεις μας σε νέα κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία.

Αυτό το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζονται με ειδική παραγγελία και αναγνωρίζονται ως τέτοια από εμάς στον πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Περιορισμός στη χρήση του προϊόντος

Οι παρακάτω όροι επισημαίνουν τη χρήση προϊόντων κατά την αγορά από RAPTOR SUPPLIES.


Περιορισμός στη χρήση του προϊόντος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.